DK 線材


建議針號: 3.75~4.5 mm

犛牛絨手捻線 ‧ Duet Yak Hand Spun ‧ DK 2 Ply
犛牛絨手捻線 ‧ Duet Yak Hand Spun ‧ DK 2 Ply
NT$ 900
小尾寒羊手捻線 ‧ Small-Tailed Han Sheep Hand Spun ‧ DK 2 Ply
小尾寒羊手捻線 ‧ Small-Tailed Han Sheep Hand Spun ‧ DK 2 Ply
NT$ 650
犛牛絨羊毛單股手捻線 - Wild Yak Hand Spun - DK Single
犛牛絨羊毛單股手捻線 - Wild Yak Hand Spun - DK Single
NT$ 800